Каритас
Каритас / Каритас
До 2060 г. броят на хората на възраст 65 и повече години в България ще се увеличи до 31%. Въпреки тази тенденция на застаряване на населението в страната ни, няма достатъчни и разнообразни модели на медико-социални грижи в домашна среда, които да отговорят на нуждите на българските пенсионери и които да им помогнат да изживеят старините си достойно.

Голяма част от възрастните хора в България страдат от сериозни здравословни проблеми, прогресиращи с увеличаване на възрастта. Те изпитват различни по вид и степен затруднения, водещи до понижаване на качеството им на живот. В тежка ситуация се намират много български пенсионери, които имат ограничен достъп до отговарящи на нуждите им здравни и социални услуги и това ги поставя в ситуация на голяма уязвимост
.

На 27 ноември „Каритас България“ стартира поредното издание на кампанията „Защото СМЕ ХОРА!“, която ще продължи до 31 януари 2024 г. Чрез нея организацията иска да помогне на над 500 възрастни хора от 12 градове и села в България с професионални здравни и социални грижи, предоставени директно в техните домове.

За да помогне на възрастните хора да се справят с предизвикателствата на старостта и болестта, „Каритас“ вече 21 години извършва услугата „Домашни грижи“. Тя се осъществява от мобилни екипи от медицински сестри и социални помощници, които посещават възрастните хора в собствените им домове и им помагат с професионални грижи, съобразени с индивидуалните им здравословни и социални потребности.

Грижите в домашна среда оказват както професионална, така и човешка подкрепа, основаваща се на уважение, зачитане на достойнството и потребностите на всеки възрастен човек. Те помагат на възрастните хора да запазят своята самостоятелност, да се справят по-лесно с ежедневните си дейности и най-вече – да продължат да живеят с достойнство в обичайната си среда, където е протекъл животът им.

Набраните от кампанията „Защото СМЕ ХОРА“ средства ще подпомогнат мобилните екипи от специалисти на „Каритас“ да продължават да посещават в домовете им над 500 възрастни хора от различни региони в България и да им помагат с професионални грижи, внимание и добро отношение да изживеят старините си достойно.

възрастен мъж
iStock photos/Getty images

Каузата може да бъде подкрепена по някои от следните начини:
 
  • Изпращане на SMS с текст DMS CARITAS на 17777 на цена 1 лв. за всички мобилни оператори.
 
  • Постоянно месечно дарение на стойност 2 лв., чрез SMS с текст DMS CARITAS на номер 17 777 (за всички мобилни оператори).
 
  • Дарение по банков път:

КБС Банк България
IBAN: BG71 RZBB 9155 1060 1693 15
BIC: RZBBBGSF
Основание за плащане: Домашни грижи на „Каритас“
Титуляр на сметката: „Каритас България“

 
  • Онлайн дарение през сайта на „Каритас България“: www.caritas.bg