Система за електронно управление
Система за електронно управление / Снимка: e-gov.bg
Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) изразява в отворено писмо до медиите загриженост относно предлаганите промени в Закона за електронно управление (ЗЕУ). Според БАИТ тези промени биха довели до сериозни вреди за електронното управление и пазарната среда в сектора на високите технологии.

С промените в ЗЕУ се определя със закон едно търговско дружество - "Информационно обслужване" АД (ИО), като изключителен доставчик на IT услуги за част от публичната администрация. То не е държавно предприятие и в неговата собственост има частен капитал. Макар и малък процент, това е факт. Изборът е в противоречие на свободната конкуренция, пише в позицията на БАИТ.

Три електронни услуги за местните избори

ИО е търговско дружество, работещо за печалба. Не е гарантиран общественият интерес и защита на конкуренцията след като не е определен механизъм за формиране на цени, при които ще предоставя услуги ИО и как ще се избегне злоупотреба с монополното положение спрямо администрациите, които ще са задължени да ползват единствено и само неговите услуги. Липсата на такъв механизъм и контрол върху прилагането му, създават предпоставка ИО да използва приходите от неограничените цени (злоупотребата с монополното положение) за нелоялна конкуренция спрямо останалите ИТ фирми, посочват от БАИТ.

Равносметката: Комисията за личните данни установи 20 нарушения на НАП

В проекта не са дефинирани критериите за определяне на кои публични администрации ще са задължени да ползват услугите на ИО. Списъкът не е ограничен с изключение на специално упоменатите в предговора ведомства, пише още в откритото писмо.
БТА