500 жени са се прегледaли за рак на гърдата в Ямбол
500 жени са се прегледaли за рак на гърдата в Ямбол / netinfo

500 жени са преминали профилактичен преглед за ранна диагностика на рака на млечната жлеза в Ямбол. От тях на 29 жени е направена уточняваща мамография, съобщиха от общината. В 4 от тези случаи са открити суспектни формации, които налагат биопсично уточняване. На база направените прегледи специалистът хирург-онколог обобщава, че случаите на наследствена обремененост са били при под 2 % от жените.

Като рисков фактор той изтъква масовото затлъстяване - над 30 %, а като локална особеност отбелязва големия процент – над 10 % от прегледаните с прекаран пуерперален мастит с инцизия.

Профилактичните прегледи за ранна диагностика на рака на млечната жлеза на жени от община Ямбол се извършиха в 5 последователни дни чрез клинично и ехографско изследване с апарат Алока 5 мхц. Кампанията обхвана възрастовата група между 45-60 години.