В област Кърджали прага на класната стая прекрачват близо 14 хиляди ученици, като малко под 1000 - за първи път, посочиха от Регионалното управление по образование в Кърджали.

Тържествата за началото на новата 2021/2022 учебна година ще започнат във всички 72 училища от областта, при спазване на разпоредбите на здравните власти в ситуация на коронавируса, под контрола на директорите.

58 593 първокласници прекрачват училищния праг

От Инспектората в Кърджали посочиха също, че учебната година започва нормално, присъствено в 71 от училищата в региона. Само в едно - СУ "Н.Й.Вапцаров" в Момчилград, ремонтните дейности не са приключили.

Съвместно с МОН е определен начинът по който ще се осъществява обучението на децата там. Една част ще учат в сградата на училището си, а друга - в съседно училище.

За новата учебна 2021/2022 година в областта учебният процес е обезпечен с учители и непедагогически персонал, посочиха още от Регионалното управление по образование.
БТА