/ Дарик Добрич, архив
В настоящата учебна година в 45-те училища в Силистренско общият брой на учениците ще бъде над 9 200, от които 804 са първокласници (най-много - 5 паралелки – в ОУ „Иван Вазов“ Силистра). Нулева ще е учебната година в приема за задочна форма на обучение в професионалните гимназии, както и в обучението по религии. Не са изпълнени предварителните намерения и за две от общо три планирани дуални паралелки в професионалните гимназии.
С най-малко ученици, на или близо до т.нар. санитарен минимум, са основните училища в селата Калипетрово, Брадвари, Ситово, Цар Самуил, Сокол и други, както и в някои професионални гимназии в Силистра.

В село Варненци с 22 деца ще продължи да действа Социално-педагогически интернат - единствен по рода си в България, като в това учебно заведение ще има и паралелка - във втори клас, в която ще се учи само един ученик. В две села - в Проф. Иширково, община Силистра, и в Зафирово, община Главиница, ще има т.нар. Обединени училища, в които децата ще учат до Х клас.

Представител на Министерството на образованието ще се включи в откриването на учебната година в професионалната гимназия по селско стопанство в село Средище, община Кайнарджа. Учебното заведение се помещава в напълно нова сграда, чието изграждане е продължило само 100 дни. Училището вече разполага с модерни кабинети с действащи макети. В него се учат деца и от Добричка област.
 
Омбудсманът на Република България Мая Манолова ще участва в ритуала в ОУ „Отец Паисий“ в град Силистра.
 
В ремонт влиза ПЗГ „Добруджа“, поради което учебният процес се премества в сградата на някогашното СОУ „Юрий Гагарин“ в Силистра, информират още от РУО. Ремонт ще върви и в ОУ „Христо Ботев“ в град Алфатар. Нова детска градина се строи в град Дулово, а предстои ремонт в детска градина в Тутракан.