Австралийски изследователи са установили, че гърбатите китове пеят по-силно, когато вятърът е силен, но не реагират по същия начин на двигателите на лодките, съобщи Юрикалърт.

Авторите на изследването от университета на Куинсланд смятат, че тази странност в еволюцията на китовете може да има последствия за размножаването и поведението им.

Гърбатите китове са еволюирали в продължение на милиони години с шума от естествени източници. Шумът от плавателни съдове, създадени от човека, обаче се оказва чужд на техните инстинкти.

Откритието е изненадващо, като се има предвид, че шумът от двигателите има честотен диапазон, подобен на този на вятъра.
Възможно е китовете да долавят и други различия, като например, че шумът от вятъра е широколентов и еднакъв за големи територии, докато шумът от плавателни съдове се генерира от единичен източник със специфични пикове в честотата.

Изследователите все още не знаят дали тази липса на реакция на шума на лодките прави общуването между китовете по-неефективно или затруднява размножителните им практики.

Пеенето на мъжките гърбати китове вероятно се използва за посредничество при репродуктивните взаимодействия, но учените не могат да кажат дали шумът от плавателните съдове пречи.

За целите на изследването авторите му са анализирали звукови данни, записани по време на миграцията на китовете на юг от местата за размножаване в лагуната на Големия бариерен риф към местата за хранене в Антарктида.

Изследователите смятат, че е възможно гърбатите китове да използват други стратегии за компенсиране на шума от плавателните съдове.
Разбирането на реакцията на гърбатите китове към шума е важно за разработването на политики за смекчаване на човешките дейности в морето.
Елена Христова/БТА