Тя се намира в източната част на Антарктида
Най-дълбокото място на сушата се намира в източната част на Антарктида, под ледника Денман.

Пълният с лед каньон достига на дълбочина 3500 м под морското равнище.

Най-ниската точка на сушата досега се смяташе брега на Мъртво море, което е едва 413 м под морското равнище.

Откритието е илюстрирано на новата карта на белия континент, която разкрива формата на твърдата земя под ледената покривка.