/ iStock/Getty Images
В света има около 20 000 пчели, обитаващи различни региони на различни континенти. Същевременно броят им спада заради болести, пестициди и намаляване на естествените им местообитания, пише сп. "Кърънт байолъджи".

Учени са решили да систематизират наличната информация за тези насекоми и са създали най-подробната карта на пчелите до момента. Трудът им може да помогне за опазване на видовото им разнообразие.

След преглед на над шест милиона общодостъпни записа, в които се споменават определени видове пчели в света, учените са установили, че повечето от тях са концентрирани в Северна Америка, Африка и Близкия Изток. Специалистите отбелязват, че става въпрос не само за медоносните пчели, но и за всички техни близки родственици.

Оказва се, че разпространението на видовете не е точно такова, каквото учените са очаквали. Обикновено видовото разнообразие на животните се увеличава с приближаването към тропиците и намалява към полюсите.

При пчелите обаче се наблюдава малко по-различна логика. Например те се срещат по-рядко в тропическите гори, отколкото в пустините, тъй като дърветата не им осигуряват толкова храна, колкото цветята и тревите. 
БТА