/ ThinkStock/Getty Images
Японски учени откриха нов вид порьозен "аеролед", който е най-леката форма на водата, съобщи Ню сайънтист. Това е 18-ият вид лед, известен на науката.

Физик преброи снежинките

При "обикновения лед", водата се охлажда при нормална температура и молекулите й образуват твърди кристали с шестоъгълна форма. При различно налягане и температура обаче тази конфигурация се променя. При високо налягане ледът става по-плътен, а при по-ниско - по-рехав.
 
Единствените известни форми на леда с ниска плътност досега бяха космическите фулерени, които са с 80 процента от плътността на нормалния лед, и зеолитният лед, който имитира структурата на минерала със същото име, като плътността му е от 50 до 90 процента от тази на нормалния.

Защо снегът е бял?

Учените от японския университет Акаяма са симулирали повече от 300 различни наноструктури, за да видят колко стабилни са те при ниско налягане. Аероледът е стабилен при температура около 0 Келвин, но с увеличаването й става нестабилен.

Най-старата вода на Земята се оказа по-древна с 500 млн. години

Масакадзу Мацумото от екипа е убеден, че с компютърни симулации могат да бъдат създадени още такива леки ледове, но това би било трудно в реалния свят заради необходимото ниско налягане и ниска температура.

Земята е изправена пред драстично намаляване на запасите от вода

Изследването допринася за опознаване на поведението на водните молекули.