/ УМБАЛСМ Пирогов
В Пловдив приемат заявления на карантинирани за гласуване в подвижна COVID секция до деня на изборите.

Избирателите, поставени под задължителна карантина или изолация, могат да подадат заявление за гласуване в подвижна COVID секция по адреса на карантиниране, който може да е различен от постоянния или настоящия им.

Заявленията се подават до 14 ноември по един от следните начини:

До 30 октомври русенци могат да подават заявления за подвижна избирателна урна

-чрез сайта на ЦИК на електронен адрес: https://qvote.cik.bg/ns14.11.2021. Подаването на заявлението не изисква електронен подпис.

-чрез подаване на попълнено и подписано заявление по образец на имейл: info@plovdiv.bg, както и на обявените имейли на интернет страниците на районните администрации в Община Пловдив.

-чрез подаване на място в районните администрации на Община Пловдив на попълнено и подписано заявление по образец, подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, без да е необходима нотариална заверка на подписа на заявителя.

-чрез изпращане на попълнено и подписано заявление по образец по пощата: на адреса на районната администрация в Община Пловдив, в чийто обхват попада адресът на карантиниране или на адрес: гр. Пловдив, 4000, пл. "Стефан Стамболов" № 1.

-на безплатен телефонен номер 0800 112 32.

Подвижни секции за гласуване на карантинирани лица ще бъдат образувани при минимум 7 подадени заявления в срок до 10 ноември.
 
Информационна агенция Фокус