Керемедчиев: Няма никакви индикации за забавяне на влизането ни в Шенген
Керемедчиев: Няма никакви индикации за забавяне на влизането ни в Шенген / снимка: Sofia Photo Agency

Интервю със заместник-министъра на външните работи Милен Керемедчиев в "Седмицата" на Дарик радио

Намираме ви в Милано, където проверявате консулството, и след това заминавате за Прага за среща на българските консули от държавите в Европейския съюз. Първо, как е в Милано? Всъщност, какво точно върши миланското ни консулство?

Това е 26-ото консулство, което проверявам относно подготовката му за проверки по Шенген. Смятам, че това е едно от добре подготвените ни консулства, отговаря на критериите, така че съм доволен, че едно от нашето консулства е изцяло съобразено с шенгенските критерии.

Простете за невежеството, само. . .

След това отивам в Прага, където. . .

Господин Керемедчиев, господин Керемедчиев. . .

Да?

. . . простете за невежеството, ама какво, освен да заверят по някой подпис за пълномощно, вършат консулите в Милано?

О, има много сериозна работа и затова правим и този семинар на консулите. Защита на българските граждани и обслужване на български граждани в Европейския съюз става приоритетно, така че. . . Вие знаете, че има и проблеми, които са свързани с пътно-транспортни произшествия, със смъртни случаи, със затвори, така че работата на консула е изключително тежка. Ние променяме доста сериозно нормативната уредба според европейските критерии и консулите ни трябва да бъдат на ниво.

Какво ще си говорите в Прага?

В Прага първо ще си поговорим за подобряване на работата на служителите изцяло от гледна точка на обслужване на българските граждани и ще има лекция и от Министерство на вътрешните работи, Министерство на правосъдието, Гранична полиция, ще има местни лектори от чешкото Министерство на вътрешните работи, които са подготвили държавата си за влизането в шенгенското пространство. Ще ги запознаем колегите с последните промени в нашата нормативна уредба и съответно ще поговорим и за визовите въпроси, тъй като подготовката ни за членство в Шенген обхваща всички наши консулски служби. Знаете, че двама наши консули ще участват в тази двудневна конференция, семинар, който ще започне в понеделник.

Целта е България да влезе в Шенген с подготвени консулски служби през. . . в рамките на следващите три или четири години, нали?

Ами, да, все пак работата се променя изключително много, тъй като вече визи почти не се издават, тъй като вече сме в Европейския съюз. Все повече обаче българи започват да пребивават в страните членки на Европейския съюз и работата на консулите се изменя и те трябва да могат да отговарят адекватно на променящите се изисквания и нарастващия брой български граждани със своите потребности и необходимости.

Съдейки по последните новини обаче, се съмнявам, че България ще влезе в Шенген, след като за шенгенските държави се оказва най-лесния начин да арестуват българи, обвинени в престъпления, без да знае България и респективно с различни трикове да може да ги защитава, като случая с Коце Маца. По шенгенската система, в която ние не участваме, си пускат европейска заповед за арест, която иначе, ако я пратят тук да се гледа от Благоевградския съд, няма Коце, няма Маца в Германия.

Това е интересен въпрос, но до момента няма никакви индикации за забавяне на нашето влизане в Шенген. Точно обратното - колкото по-бързо влезем в единната информационна система на шенгенското пространство, толкова повече и по-ясна информация ще имаме и за издирвани български граждани. И тогава наистина и нашите служби ще знаят за издирването на този бизнесмен, когото споменахте, и неговото задържане.

Ама, то там е проблемът, че те ако нашите знаят, веднага ще кажат на съответната Маца.

Е, това вече е въпрос, който може би трябва се отправи към МВР, а не към нас. Нашата работа е да включим България към единната шенгенска визова система. . .

Добре. . .

. . . и това ще го направим със сигурност. Оттук нататък вече правораздаването е в други ръце.

Въпросът е искат ли от вас защита на тази информация, която да гарантира, че няма да стига, още преди да се е задействала правосъдната система, до този, когото го търсят?

Ами, това е и част от проверките, които ще бъдат направени от нашите шенгенски партньори. Те започват от края на тази година и включват защита на информацията и на предаването на тази информация. Така че това е един от основните критерии, по които ще бъдем проверявани. И ако ние не сме готови, съответно няма да ни допуснат да влезем в тази система.