400 нови и модерни линейки иска да купи Министерството на здравеопазването по оперативна програма "Региони в растеж".
 
Проектът предвижда да бъде направен и ремонт на 27 центъра за спешна медицинска помощ в областните градове заедно с техните 170 филиала и 6 изнесени екипа.
 
Управляващият орган на програмата вече обяви процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по "Регионална здравна инфраструктура". Общата стойност на проекта е 163,5 млн. лева и с него се очаква да се повиши качеството на здравната услуга у нас.
 
Откриха филиал на Спешна помощ в Божурище
 
С изпълнението на проекта се очаква цялостно реформиране на спешната медицинска помощ, с което ще се осигури по-ефективна здравна инфраструктура.

Всички лица на територията на България ще имат равнопоставен достъп до медицинска помощ при спешни състояния в съответствие с най-добрите европейски практики и изисквания за своевременност, достатъчност, качество и безопасност.
БГНЕС