Здравноосигурените ще имат денонощен достъп до джипитата си
Здравноосигурените ще имат денонощен достъп до джипитата си / Sofia Photo Agency
Здравноосигурените лица ще имат денонощен достъп до общопрактикуващите лекари. Това предвиждат гласуваните от кабинета изменения в Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ.

Пациента има право на постоянен денонощен достъп до консултация по телефон, в амбулаторията или в дома му по преценка на общопрактикуващия лекар.

Достъпът на здравноосигурените лица до медицинска помощ от лекар от лечебното заведение за първична извънболнична помощ се оказва съгласно основния пакет първична извънболнична медицинска помощ, определен в наредбата от Закона за здравното осигуряване.