/ iStock/Getty Images
Синдикатът на служителите в затворите в България (ССЗБ) изпрати писмо до европейския комисар по работни места и социални права Никола Шмит и еврокомисаря за правосъдието Дидие Рейндерс, с което изразяват "сериозна тревога за нарушения от властите на Република България по отношение гарантиране свободата на защита на тези интереси чрез синдикални действия". Писмата бяха изпратени и до медиите.

Синдикатите отбелязват, че става дума за наложени наказания и уволнения на синдикални лидери и членове за тяхното мирно упражняване на правото на сдружаване и правото на протест.

"Молим за намеса и подкрепа от Ваша страна, докато ситуацията не се е променила необратимо, като напомните на властите в страната ни, че синдикализмът не е престъпление и че основните свободи трябва да бъдат защитени, дори когато се упражняват в преследване на искания, с които правителствата на държавите от ЕС или други държавни администрации не са съгласни", заявяват от ССЗБ.

От синдиката посочват, че в последните няколко месеца Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" е наложила наказания на много служители и е уволнен синдикален активист - "опирайки се на дисциплинарни практики, зад които стои мотив за отмъщение".

"Този случай не е прецедент, но може допълнително да насърчи работодателите в България, а в конкретния случай държавните институции, да игнорират лошите условия на труд, социалния диалог, и потенциално да доведе до процес на отмяна на трудно спечелените професионални права и социални придобивки в сектора за сигурност на Република България", се казва в писмото на синдикатите.

Те също така отправят молба за среща с еврокомисарите или с техен представител, тъй като "смятаме, че от срещите си с представители на институциите не научавате достатъчно за условията на труд в българските затвори и по отношение на сериозните критики от страна на авторитетни международни организации". 

От ССЗБ организират протест в петък, 06.10, пред Главна дирекция "Изпълнение на наказанията". Причината за недоволството е "невъзможност за продължаване на социалния диалог в Главна дирекция

„Изпълнение на наказанията“, с ръководството ѝ в лицето на нейния главен директор" - Ивайло Йорданов. Също така се посочва, че един от организаторите на протеста на служителите в затворите през април т.г. - Емил Велков, е получил предложение за дисциплинарно уволнение, той е и председател на синдикалното дружество при затвора в София. Според синдикатите това е акция, която цели сплашването на представителите на организацията.
Константин Костов/БТА