След като на 13 юли излязоха резултатите от първото класиране за прием в гимназиите от осми клас, от 14 юли учениците, класирани по първо желание след първия етап на класирането, се записват в училището, в което са приети. Училищата ще приемат документи за записване на 14, 15 и 16 юли, от 8.00 до 18.00 часа. Ако ученик не се яви, мястото му не се запазва и се обявява като свободно за втория етап на класирането, съобщават от Регионалното управление на образованието в София-град.

Публикуваха резултатите от класирането за 7 клас в София

Резултатите от първия етап на класирането в гимназиите в осми клас, може да проверите ТУК.

Ако при проверката се установи, че няма посочена паралелка, ученикът не е класиран и продължава автоматично да участва във втория етап на класирането, като не е необходимо да се подава заявление.

Учениците, които са класирани по второ или по следващо желание и не са удовлетворени от класирането си на първия етап, трябва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втория етап на класирането в същия срок /от 14 до 16 юли, включително/. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап на по-предно свое желание или на това, на което е приет на първото класиране.

Излязоха оценките от Националното външно оценяване за седми клас

Класираните ученици се записват в осми клас в съответното училище, като подават следните документи: заявление до директора; оригинал на свидетелството за основно образование; оригинал на медицинското свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, което е за кандидатстващите по специалност от професия в професионалните гимназии и професионалните паралелки в профилираните гимназии, в обединените и средните училища, както и за профила "Спорт".

За равен бал при класирането след завършен седми клас се счита, когато са абсолютно равни следните показатели: сборът от резултатите от националното външно оценяване; сборът от оценките от балообразуващите учебни предмети, превърнати по скала в точки; средноаритметичната оценка от оценките по учебните предмети, изучавани в седми клас в раздела "А" на учебния план - български език и литература, чужд език, математика, история и цивилизации, география и икономика, биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, от свидетелството за завършено основно образование, превърнати по скала в точки. Максималният бал за прием след седми клас в гимназиите е 500.
БТА