Започна заседанието на пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС) за избор на председател на Върховния касационен съд (ВКС).

Георги Димитров

Предвижда се публично изслушване на единствения кандидат за поста - съдия Галина Захарова. В момента тя е заместник-председател на ВКС.

Лозан Панов: Подкрепям Галина Захарова за председател на ВКС

За да има избран председател на ВКС, кандидатът трябва да е получил 17 гласа от членовете на съвета.

Георги Димитров

В момента ВСС е в непълен състав, защото двама членове от съдийската квота подадоха оставки, а след това изборът на нови двама се провали.

Георги Димитров

Освен това прокурорската колегия е с един член по-малко, тъй като Пламена Цветанова беше избрана за заместник главен прокурор.

Георги Димитров

На заседанието не присъстват и други двама членове - Драгомир Кояджиков, който е в болничен и Боян Новански, който е в отпуск. На заседанието има само 20 души.  

Георги Димитров


Георги Димитров

Георги Димитров


Георги Димитров

БТА