Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) разглежда допустимостта на предложението на министъра на правосъдието Надежда Йорданова за отстраняване на главния прокурор Иван Гешев, предаде БГНЕС.

В мотивите си Надежда Йорданова е посочила 9 точки - основания за отстраняването на Гешев, като Пленумът на ВСС разглежда всяка една поотделно. ВСС реши, че са частично недопустими три от основанията.

Става въпрос за частта им, касаеща действия и бездействия на Иван Гешев преди встъпването му в длъжност като главен прокурор. Останалите пет бяха определени за допустими и редовни. Частично недопустимите основания подлежат на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок.

Гешев: Искат да ме сменят, за да овладеят прокуратурата, но нямат правни аргументи

По време на дебата главният прокурор Иван Гешев каза, че с искането се разкрива личното мнение на министъра на правосъдието към главния прокурор. Той заговори за разделението на властите. Той заяви, че не би си позволил да дава препоръки на някой от изпълнителната власт, за да не нарушава разделението.

"В предложението почти няма описание на действия и бездействия, извършени от моя страна лично", каза още Гешев. Главният прокурор заяви, че няма никакви притеснения и не вижда юридически аргументи.

Йорданова: Не е вярно, че изпълнителната власт иска да овладее прокуратурата

В началото на заседанието пред сградата на ВСС имаше протест на гражданско сдружение БОЕЦ срещу главния прокурор Иван Гешев.
БГНЕС