/ iStock/Getty Images
Сметната палата публикува отчетите за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания за проведените на 2 октомври 2022 г. избори за Народно събрание.

Сметната палата: Участниците в изборите да внесат данни за даренията си и всички кандидат-депутати

Всички 30 участници в изборите за Народно събрание – 22 партии, 6 коалиции и 2 инициативни комитета, са подали в срок отчетите си, съобщиха от Палатата.

Отчетите са публикувани в Единния регистър по Изборния кодекс (ЕРИК). След като се влезе в регистъра, се кликва на „2022“, след това – „Избори за Народно събрание на 2 октомври 2022 г.”, „Регистрирани участници“. При избор на даден участник се клика на „Данни“, след това – „Финансови отчети“ и накрая на колонка „Отчет“ (конкретният отчет е обозначен с „кламер“ за прикачен файл).

В съответствие с изискванията на Изборния кодекс Сметната палата публикува и информацията, която са предоставили доставчиците на медийни услуги, социологическите и рекламни агенции, и агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, за предоставените от тях услуги на участниците.

Сметната палата: Над половината партии са скрили финансирането на кампаниите си

Сметната палата в момента извършва одит за съответствие на декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания на участниците в изборите за Народно събрание на 2 октомври 2022 г., в случаите, когато са над 1000 лв.
БГНЕС