/ sxc.hu
Окръжният съд в Смолян прекратява съдебното производство срещу бившия кмет на Неделино Стоян Беширов и връща делото на прокуратурата за отстраняване на допуснатите процесуални нарушения, съобщиха от съда. Делото се връща на специализираното звено "Антикорупция" на Софийска градска прокуратура.
 
В разпореждането на Окръжния съд се посочва, че на досъдебното производство са допуснати съществени процесуални нарушения. Делото се връща за изготвяне на нов обвинителен акт, в който да бъдат отстранени посочените противоречия.

Кметът на Неделино открил празни бланки за дипломи в администрацията

В съдебното разпореждане се изброяват противоречия между диспозитива и обстоятелствената част на обвинителния акт. Обвинението за длъжностно присвояване в особено големи размери е срещу Стоян Беширов и още осем лица - бивши служители на Община Неделино и изпълнители по общински договори.
 
Сред посочените от съда противоречия са главно разминавания в датите на фактури и протоколи за финансирани, но неизпълнени строително-монтажни дейности. Според съда са налице противоречия относно времето на извършване на деянието.

ВАС потвърди избора на Боян Кехайов за кмет на Неделино

Сред противоречивите текстове от обвинителния акт са цитирани и разминавания между определения от прокуратурата инкриминиран период на продължаваното престъпление и посочени действия на обвиняемите извън този период.

Прокуратурата има едномесечен срок, за да бъдат отстранени процесуалните нарушения и да се внесе делото в съда. Разпореждането на Окръжния съд подлежи на протестиране.