/ Istock
Мечокът Тони в Софийския зоопарк вече изпада в зимен сън.


На видеото, заснето със специална фотокамера (фотокапан), монтирана във вътрешното му заграждение, което служи и за зимна бърлога, може да видите как Тони прекарва зимните дни. Той си е направил гнездо от сено и слама, върху което спи и се търкаля като върху удобен матрак. Това съобщават от Софийския зоопарк.

Заснемането на неговото поведение по време на зимния период се провежда за втора поредна зима. Зоологическа градина – София сътрудничи на екип от учени от Биологически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски” и ИБЕИ-БАН, който изпълнява проект на тема „Комплексни генетични и етологични изследвания за дългосрочно in situ и ex situ опазване на кафявата мечка, Ursus arctos” финансиран от Фонд „Научни изследвания“ на МОН.

Проектът цели да разшири познанията за биологията, екологията и поведението на кафявата мечка в България. Получените резултати ще позволят да се отговори на въпроси относно популационна принадлежност на мечките на затворено и поведението на индивидите по време на критичния период на зимния сън.