/ БТА
Министерството на околната среда и водите (МОСВ) осигурява редовно наблюдение на състоянието на морските води след разрушаването на стената на язовир "Нова Каховка“, разположен на река Днепър на територията на Украйна, съобщиха от МОСВ.

Последните данни от цифровото моделиране на Центъра за интегрирано управление и мониторинг на бреговата зона към ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“, както и сателитно наблюдение, не показват замърсяване на българската акватория с потенциални замърсители вследствие на инцидента:

► Прогнозата за северозападната част на Черно море до 19 юли се запазва благоприятна, като потенциалните замърсители циркулират в изключителната икономическа зона на Украйна;

На сателитните изображения не се наблюдава замърсяване в изключителната икономическа зона на България;

Според данните няма притеснения, свързани със зоните за къпане по Българското Черноморие.

Басейнова дирекция "Черноморски район“ и Регионална лаборатория - Варна към ИАОС следят ежеседмично състоянието на черноморските води в три допълнителни пункта в бреговата зона, които бяха определени в отговор на нововъзникналата ситуация – Дуранкулак бряг, Шабла бряг и Калиакра бряг. МОСВ е в постоянен обмен на информация с украинските, молдовските и румънските власти за потенциално замърсяване на водите в Черно море.

Данните от вече получените резултати от пробите, извършени от Басейнова дирекция и Регионална лаборатория – Варна към ИАОС, не показват потенциално замърсяване на морската околна среда. Измерените стойности във всичките три брегови пункта са под максимално допустимите концентрации и средногодишните стойности. Подробна информация за резултатите от мониторинга на черноморските води можете да намерите на страницата на Басейнова дирекция "Черноморски район“ - https://www.bsbd.org/.