След като от 23 декември училищата бяха в почивка, днес (3 януари) учениците се върнаха обратно в клас.

Те ще имат няколко свободни дни и през февруари - между 3-ти и 5-ти, за когато е предвидена междусрочната ваканция

Началото на втория учебен срок на учебната 2023 – 2024 година за всички е на 6 февруари. 

В края на март идва и пролетната ваканция за учениците от 1-ви до 11-ти клас, която ще е от 30 март до 7 април включително. За дванайсетокласниците тя ще е по-кратка - от 5 до 7 април вкл.

През май и юни ще има поредица от изпити и съответно денят на изпитите ще бъде и неучебен: 

17 май 2024 г. – задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)

20 май 2024 г. – втори задължителен държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

♦ 19 юни 2024 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на 7-ми клас

21 юни 2024 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на 7-ми клас 

Краят на учебната година и съответно началото на лятната ваканция за учениците по традиция е различен: 

smiley 13 май 2024 г.  –  12-ти клас (13 учебни седмици)

smiley 29 май 2024 г.  –  1 – 3-ти клас (14 учебни седмици)

smiley 14 юни 2024 г.  –  4 – 6-ти клас (16 учебни седмици)

smiley 28 юни 2024 г.  –  5 – 6-ти клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)

smiley 28 юни 2024 г.  –  7 – 11-ти клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 1 юли – 31 август 2024 г.
за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в 10-ти и в 11-ти клас)
МОН