Снимката е илюстративна
Снимката е илюстративна / iStock/Getty Images
Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия няма материална компетентност да се произнася с второ и последващи решения относно едно и също лице, при липсата на нови доказателства, за което вече с влязло в сила нейно решение е установена и обявена такава, предвид императивната разпоредба на чл. 26 от същия закон.

Това е приело общото събрание на магистратите от Върховния административен съд /ВАС/ в свое тълкувателно решение по тълкувателно дело номер 9 от 2019 г., което е образувано по искане на главния прокурор, съобщиха от пресцентъра на съда.

Върховните магистрати приемат, че второ и последващи решения на комисията са нищожни, ако няма нови доказателства за лицето.

Върховните съдии приемат, че с публикуване на първото решение, с което се обявява принадлежност, обществеността е информирана и е постигната целта на закона.

Комисията има правомощие да постанови последващо решение по отношение на едно и също лице за обявяване на неговата принадлежност, независимо от това в какво качество е обследвано то, само когато се появят нови доказателства за принадлежност, посочват още от съда.
БТА