Строителните дейности по завършване на интерконектора Гърция-България напредват активно, като оставащите елементи за изпълнение са на финалната права. Газоизмервателната станция при Стара Загора ще бъде изцяло завършена през май, съобщиха от смесеното инвестиционно дружество "Ай Си Джи Би”.

Линейната част на проекта е изцяло завършена. В първата половина на май е проведено и вътрешнотръбно изследване по дължината на целия газопровод посредством интелигентно инспекционно бутало, като този процес верифицира допълнително качественото изпълнение на линейното съоръжение. 

Associated Press: Газовият интерконектор България-Гърция преначертава газовата карта на Европа

Линейната част е регистрирана от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) и предстои да й бъде издаден акт за първоначален преглед.

Довършителни дейности се извършват по газоизмервателната станция при Стара Загора, която е завършена на 94 процента. Съоръжението е преминало успешно пневматични изпитания, които удостоверяват неговата якост и плътност. Тестовете са проведени при 1,3 пъти по-високо налягане от нормалното при експлоатация, като не са установени никакви несъответствия с изискванията и стандартите. 

Предстои провеждане на функционални тестове на станцията, включително с реални количества газ, което е сред задължителните изисквания преди потвърждаване на техническа готовност за експлоатация. През юни този процес следва да се повтори и при газоизмервателната станция до гръцкия град Комотини, чието изпълнение също напредва.

Ще успее ли интерконекторът между България и Гърция да прекъсне зависимостта от руски газ

Всички усилия остават насочени към максимално бързото завършване на строителните дейности и изпълнение на тестовете с реални количества газ по цялото трасе на газопровода с оглед нарастващата необходимост от гарантиране на сигурни и разнообразни решения за доставки на газ за България и за региона. 

На българска територия газопроводът Гърция - България вече е свързан успешно с националната газопреносна мрежа на "Булгартрансгаз". Участъкът от точката на свързване с българския оператор до съответния кранов възел на интерконектора вече е запълнен с количества газ, допълват от "Ай Си Джи Би".