/ БГНЕС
Целта е да се стимулира включването им в пазара на труда
Ще бъде създаден електронен регистър на безработните българи, който ще дава информация на служителите от Агенцията по заетостта къде са и какви са причините стотици хиляди българи нито да учат, нито да работят.

Това предвиждат дебатираните на второ четене от парламента промени в Закона за насърчаване на заетостта, предложени от ГЕРБ-СДС.

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за насърчаване на заетостта

„Неактивните хора са сериозен резерв на пазара на труда, но по настоящем Агенцията по заетостта достига до малка част от тях поради законови празноти“, заяви  Деница Сачева от ГЕРБ.

Тя представи в парламента предложения проект. Сачева припомни, че България е изправена пред демографска криза, а населението намалява драстично и по-бързо в сравнение с други държави. „Това е сериозен риск, защото потенциалната работна ръка се топи постоянно“, подчерта депутатът от ГЕРБ.


Регистърът на неактивните лица няма да е публичен и достъп до него ще имат само заинтересованите институции. Данните ще се събират
 в сътрудничество с НАП, МОН, ГРАО, НСИ, АСП.

Според доклад на Агенция по заетостта 900 000 българи нито работят, нито учат. 170 000 от тях са млади хора или 17 на сто от младежите у нас и по този показател България е на едно от водещите места, гласят мотивите на вносителите.

Около 900 000 са българите, които нито работят, нито учат

„Неактивните хора са сериозен резерв на пазара на труда, но понастоящем Агенцията по заетостта достига до малка част от тях поради законови празноти“, пише в мотивите на законопроекта. Според вносителите промените в закона ще дадат възможност агенцията да си взаимодейства активно с институциите по анализиране, издирване и контакт с лицата, които са в трудоспособна възраст, но поради различни фактори не могат да достигнат до услугите на агенцията, за да си намерят работа.