/ DarikNews.bg, Архив
Съдът е установил, че липсват данни и доказателства в подкрепа на иска
И софийски, и хасковски административен съд, отхвърлиха като неоснователни жалбите от „Евролаб 2011“ ЕООД срещу Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Лабораторията осъществяваше фитосанитарния контрол на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Капитан Андреево“.

Съдът е установил, че липсват данни и доказателства Агенцията да е извършила неправомерни действия срещу дейността на оператора, съобщиха от БАБХ.

Шефът на лабораторията на ГКПП „Капитан Андреево“: След проверките няма констатирани нарушения

Жалбоподателят е посочил в искането си, отнесено до съда, че служителите му не са допуснати да извършват товаро-разтоварителна дейност и да изпълняват функцията на Оператор по смисъла на Регламент ЕС 2017/625 на Европейския парламент и Съвета от 15 март 2017 г. на ГКПП „Капитан Андреево“.

За да отхвърли искането съдът е установил липса на данни и доказателства в подкрепа на извода, че към датата на подаване на искането и понастоящем, се извършват фактически действия по недопускане на служителите на „Евролаб 2011“ ЕООД да осъществяват посочените дейност и функция.

Разпореждането на съда не е окончателно.