Спад на трудовите злополуки предвижда здравна стратегия
Спад на трудовите злополуки предвижда здравна стратегия / netinfo
До 2012 г. трудовите злополуки трябва да намалеят с 25%, предвижда одобрената от правителството Стратегия за безопасност и здраве при работа.

През периода 2000-2006 г. се отчита тенденция на намаляване на трудовия травматизъм. Общият му брой, довел до временна неработоспособност е 29 745 за последните 7 години. 765 от инцидентите са завършили със смърт през периода 2000-2006 г. За периода 2004-2005 г. са регистрирани 499 души, които са получили заболяване по време на работа.