/ БГНЕС

Служебното правителство одобри помощта за одобрените кандидати по „Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България“, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. За да се финансират разходите по програмата, са отпуснати допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма  в размер на 6 729 939,80 лева. 

С приемането на настоящия акт ще бъде дадена възможност да се изплати помощта по общо 300 подадени заявления от хотелиери, предоставили хуманитарна помощ, изразяваща се в 507 519 нощувки, включително в някои места на настаняване и предоставяне на храна на бежанци в периода, обхващащ времето от 1 до 30 септември 2022 г. 

Изпълнението на програмата е администрирано чрез използване на информация от Националния туристически регистър, създадения Регистър за местата за подслон, Единната система за туристическа информация и Системата за управление на национални инвестиции, както и чрез контролни проверки по служебен път с данни от системите на дирекция „Миграция“ и Главна дирекция „Гранична полиция“ при МВР, Държавната агенция за бежанците и Националната агенция за приходите.

Дерогация от европейския регламент 

Министерският съвет прие решение за предоставяне на дерогация от европейския регламент от 31 юли 2014 г. относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, по отношение на обществените поръчки за доставка на горива – авиационни и за отопление, за нуждите на Министерството на вътрешните работи. 

С решението се разрешава възлагането на нови обществени поръчки, както и изпълнението на сключените договори и рамкови споразумения с предмет доставка на горива след 10 ноември 2022 г. 

Дерогацията се налага поради необходимостта от горива за нуждите на МВР за изпълнение на конституционните задължения по опазването на обществения ред, живота и здравето на българските граждани и е валидна до 31 декември 2024 г. 

Близо 1,6 млн. лева за безплатния превоз от БДЖ 

Правителството одобри промени в разходите по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2022 г. за „БДЖ-Пътнически превози“ в размер на 1 566 245 лв. 

Средствата са предвидени за безплатен превоз на украински граждани под временна закрила, след първоначалната фаза на приемане и настаняване с железопътен и автобусен транспорт до определените населени места на отсядане. 

Финансовият ресурс ще бъде осигурен от неусвоени до 30 септември 2022 г. безвъзмездни средства по линия на помощта за въздушните превозвачи.

България е готова за принос към мисията на ЕС за подпомагане на Украйна

На днешното заседание Министерският съвет прие решение за оказването на военна и военно-техническа помощ на Украйна, с което декларира готовността на България за принос към мисията на ЕС за подпомагане на Украйна (EUМАМ).

Мисията се провежда в рамките на Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС с първоначална продължителност две години, от момента на нейното започване. Тя е част от Интегрирания подход на ЕС за оказване на подкрепа на Украйна и ще допринесе за подобряване на военните способности на Въоръжените сили на Украйна, с цел тяхното възстановяване и ефективно провеждане на операции, което ще позволи на страната да защити своята териториална цялост в рамките на международно признатите ѝ граници, ефективно да упражнява своя суверенитет и да защити украинските граждани.

Участието на България в EUMAM ще бъде ясен знак за подкрепата на страната ни към Общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз и в частност, на мисията за военно подпомагане на Украйна.

Отчитайки предоставяната помощ от българска страна за Украйна от началото на агресията, досегашният устойчив ангажимент на Република България към Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС, както и близостта на конфликта до нашата граница и значението му за сигурността в Европа, приносът на страната ни към новата мисия е в унисон с усилията на останалите държави членки.

С приемането на това решение България затвърждава своята съюзна солидарност към общите усилия в подкрепа на международния мир и сигурност, съобщават още от пресслужбата на правителството. 

БТА