Приключи заседанието между правителствата на България и Северна Македония, което се проведе в Резиденция "Бояна" в София.

След заседанието двете страни подписаха три ключови меморандума в присъствието на министър-председателя Кирил Петков и на министър-председателя на Република Северна Македония Димитър Ковачевски.

БГНЕС

Министърът на земеделието на Република България Иван Иванов и министърът на земеделието, горите и водното стопанство на Република Северна Македония Люпчо Николовски подписаха Меморандум за разбирателство между двете министерства и за сътрудничество в областта на земеделието, аграрните науки, селските райони и горското стопанство.

Документът предвижда задълбочаване на сътрудничеството между двете държави в аграрната област, чрез обмен на научна и техническа информация и трансфер на експертни познания. Заложено е споделяне на добри практики, разработване и изпълнение на съвместни научноизследователски проекти и трансгранично сътрудничество в областта на селските райони. Българската страна се ангажира да споделя своя опит по отношение на прилагането на Инструмента на ЕС за предприсъединителна помощ.

План за развитието на проекта за жп връзка „София-Скопие“, оценка на инвестиционната стойност и проучване на възможностите за финансиране от Европейския съюз и международни финансови институции, са част от задачите на смесена група от български и македонски експерти. Това се предвижда в Меморандум за разбирателство за развитието на жп връзка „София-Скопие“ между Република България и Република Северна Македония, като основа за водене на преговори. Документът бе подписан от министъра на транспорта и съобщенията Николай Събев и министъра на транспорта и комуникациите на Репубика Северна Македония Благой Бочварски. Железопътната връзка е от важно стратегическо и икономическо значение за гражданите и икономиките на двете държави. Чрез изграждането й ще се интегрират напълно железопътните мрежи на страните в Трансевропейската транспортна мрежа.

Георги Димитров


Министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер и министърът на икономиката на Република Северна Македония Крешник Бектеши подписаха Меморандум за разбирателство между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, Република България и Агенцията за насърчаване на предприемачеството, Република Северна Македония.

Меморандумът ще подпомогне развитието на двустранното икономическо сътрудничество между двете страни. Като признават стратегическото значение на развитието на малките и средните предприятия за повишаване на заетостта, икономическата и социалната стабилност, страните по меморандума се договарят да подпомагат предприятията от съответните държави и да установят и поддържат различни форми на сътрудничество. В Меморандума се предвижда ИАНМСП и Агенцията за насърчаване на предприемачеството да бъдат партньори в областта на развитието на малките и средните предприятия, като предоставят реални възможности за разширяване на бизнес контактите между предприятията от двете страни. Поемат се задължения за обмен на бизнес-информация, свързана с търговията, възможностите за инвестиране, политиката и мерките, предприети от всяко от двете правителства за насърчаване на интернационализацията на малките и средните предприятия.

Двете страни ще си сътрудничат при организиране на промоционални прояви в услуга на малките и средните предприятия като размяна на посещения на предприемачи, организиране на участието им в бизнес форуми, конференции, семинари, търговски панаири, изложения, посещения на делегации и други.
Министър-председателят на България Кирил Петков поздрави министрите на България и Северна Македония за добре свършената работа. Подписването на три ключови меморандума е пример за новия подход и новата енергия, които имат релани резултати. Следващата среща в работните групи е само след една седмица и това е нивото на интензивност, което се очаква от тези групи. Това, което днес видяхме е огромната синергия и огромните предимства, ако имаме добросъседство. Тези меморандуми имат един краен резултат - икономическо развитие, което гражданите на двете страни ще усетят като стандарт на живот.

Добросъседството ще бъде сложено на пиедестал и около него трябва да работим, подчерта Петков.

Дори коридор 8 е излязъл от европейските коридори, а с днешния подписан меморандум го връща обратно на картата. Имаме много време да наваксваме, но се надявам това да стане максимално бързо, каза още Петков. Благодаря на моя приятел Димитър, който даде цялата си енергия и заедно сме целеустремени към общи резултати, заключи Петков.

Министър-председателят на Република Северна Македония Димитър Ковачевски изрази задоволството си от работата, която са свършили днес. Република България вече 15 години е член на Европейския съюз и има голям опит, от който ние можем да заимстваме, посочи той.

"Чрез конкретно сътрудничество в реални сектори ще могат всички, от компании до образователни институции, да видят ползите от сътрудничеството между двете страни", смята Ковачевски.

Кирил Петков посочи още, че в историческата комисия двамата с Димитър Ковачевски са отбелязали друго ниво на ентусиазъм на работа и определяне на нов режим на работа. "Това, че ще имаме 3 официални срещи в следващите 4 месеци, плюс много интензивна работа между тези срещи, дава един друг ритъм на работата, която трябва да се случи. Това, което днес установихме е, че за да се свършва работа, хората трябва да си говорят, трябва да се виждат, да си поставят общи цели и да се слага обща конструктивна рамка. Професорите от двете страни показаха, че са готови този нов полъх на енергия да се превърне в конструктивен тон и конструктивни разговори, така че в този момент ние няма да правим кадрови промени, но се зарадвах, че когато тази историческа група е една от пет, общия тон на разговора е само в посока конструктивен диалог и постигане на реални резултати", заяви той.

"Всеки човек в нашата позиция, приемайки да стане министър председател, всеки ден знае, че ще има някакви кризи за решаване. Ние сме тук, защото не се страхуваме от кризи и защото вярваме, че можем да ги решаваме. В момента има наистина доста сериозни въпроси - коронавируса, напрежението между НАТО и Русия, високите цени на газа..., но когато в ден като днешния се види, че има реален прогрес по една от темите, която е била криза доскоро, но вече е работен процес с конструктивна посока, човек се чувства, че има за какво да става сутрин и да си върши работата", завърши Петков.