/ ThinkStock/Getty Images
Софийският градски съд оправда Валентин Димитров - Топлото за това, че в периода 2003-2006 г. е присвоил 4 424 800 лв от "Топлофикация", докато е бил изпълнителен директор на дружеството.
 
Присъдата може да се протестира от държавното обвинение в 15-дневен срок.

През януари: Съдът окончателно оправда Вальо Топлото


Прокурорът по делото Ивайло Занев коментира пред медиите, че ще протестира решението на съда. Той отбеляза, че 13 години след образуването си това дело е приключило на първа съдебна инстанция.
 
На въпрос защо е продължило толкова дълго Занев отговори, че проблемът е комплексен.

Вальо Топлото е невинен по обвинения за валутни престъпления
 
"Има слабости и в държавното обвинение, има слабости и в самата процедура на съдебното разглеждане на делата, не може да се даде еднозначен отговор къде са проблемите", заяви той и допълни, че делото не се е провело в разумен срок.
 
Валентин Димитров отказа да говори пред журналисти.
БТА