/ iStock/Getty Images
Синдикатът "Образование" към КТ "Подкрепа" адмирира правилните политически решения на Министерството на образованието и науката, и на министър Красимир Вълчев, относно дистанционното завършване на учебната година година и за явяването на учениците само на националното външно оценяване след седми клас и на матурите за зрелостниците в 12-и клас. Това заявяват от синдиката по повод на обявените днес от министър Красимир Вълчев нови дати за явяването на изпитите в седми и в 12-и клас.

Абсолютно в унисон с очакванията на учители и родители е отмяната на националното външно оценяване в четвърти и в седми клас, заявяват от синдиката.

Обявиха новите дати за матурите, няма да удължават учебната година (ВИДЕО)

И казват, че училищните ръководства очакват точните указания на МОН за изпитите - за разстоянието между учениците - на 1,5 или на 2,4 метра, както за предпазните средства на учениците и на квесторите - маски или шлемове. От учителския синдикат, с председател Юлиян Петров, настояват да стане ясно кой ще осигурява предпазните средства на учениците за изпитите в седми и в 12-и клас - родители, училищата или МОН.

Според данни на синдиката много учители заявяват, че все още се страхуват да работят във физическа среда, като квестори на предстоящите матури и на националното външно оценяване.

На въпроса "Смятате ли, че има опасност от заразяване с COVID-19 за учители и ученици при организирането на матурите и на външното оценяване", от 19 036 анкетирани учители, 62,4 на сто отговарят категорично, че се страхуват. 33,2 от анкетираните учители казват, че не се страхуват. Това трябва да се анализира от МОН и от директорите, защото вероятно някои педагогически специалисти от предпазливост ще откажат да участват в изпитите, е мнението на синдиката.

Важно за зрелостниците: МОН пуска в YouTube „Матурата на фокус“

Междувременно от синдиката посочиха, че за да започнат да работят отново детските заведения, е необходимо националният оперативен щаб и правителството да имат повод за позитивни послания към работещите в детските градини и яслите, за да се преодолее натрупаният страх от извънредното положение.

По въпроса дали и кога е възможно отново да отворят детските градини говори днес министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на брифинг в МС за завършването на учебната година и за организирането на изпитите в седми и в 12-и клас. Синдикатът "Образование" към КТ "Подкрепа" е направил актуален анализ на ситуацията в образователните институции и е отчел проблеми с работещи в системата - педагогически и непедагогически специалисти.

От синдиката настояват за незабавни действия и мерки по отношение на трудовите правоотношения със следните категории заети лица: педагогически персонал в детските градини, в центровете за подкрепа за личностно развитие и в специализираните обслужващи звена; непедагогически персонал във всички образователни институции в системата на предучилищното и училищното образование; заетите в образователни институции по трудови правоотношения, възникнали за изпълнение на конкретни проекти и програми.

Отварянето на детските градини - следващата мярка на правителството?

Министерството на образованието и науката да изготви и представи на работодателите ясно практическо указание за възможностите за запазване на заетостта и доходите на лицата, чиито трудови договори се изпълняват по проекти и програми, както и за начина на финансиране на тези възможности, предлагат от учителския синдикат. И настояват МОН, работодателските и синдикалните организации в системата на предучилищното и училищното образование да започнат незабавно преговори за анексиране на действащия отраслов колективен трудов договор за намиране на възможности за предвиждане на допълнителна форма на платен отпуск за заетите в системата, който да се ползва при договорени между страните условия и предпоставки след отмяната на извънредното положение, но в рамките на календарната 2020 г.

Допълнителен аргумент в тази посока е и очакването, че възстановяването на посещенията на детските градини в началото на летния период ще е съпроводено с ниско ниво на посещаемост, което ще е допълнително затруднение по отношение на създаването на заетост за персонала, заявяват от Синдиката "Образование", с председател Юлиян Петров.
БТА