/ Thinkstock/Getty Images
Новите кладенци, за които се отпуснаха 2 милиона, за да решат проблема със замърсяването на водата в Хасково, не са дългосрочно решение на проблема. Това стана ясно от думи на председателя на Българската асоциация по подземни води проф. Павел Пенчев. Той обясни още, че ако няма подробни изследвания, е възможно и кладенците да се окажат с нарушени качества на водата. Според проф. Пенчев дългосрочното решение на проблема е да се преустанови евентуалното замърсяване и след това да се премине към изчистване на водоносния хоризонт.

Правителството отпусна 2 млн. лв. за решаването на проблема с водата в Хасково
 
Председателят на Българската асоциация по подземни води проф. Павел Пенчев обясни, че на този етап когато не е ясно какви са причините за замърсяването на водата, построяването на нови кладенци изглежда разумно решение, но според него това няма да реши проблема в дългосрочен план, тъй като кладенците ще се правят в райони, в които има ограничени водни ресурси, в близост до други помпени станции и ще се наруши работата на старите съоръжения.
 
Според него е възможно и новите водоизточници да се окажат замърсени:
 
"Ако няма достатъчно подробни изследвания и всичко се прави много бързо, спешно, без предварителни изследвания, е възможно да се получи и този ефект - да направят кладенците и впоследствие да се окаже, че и те са с нарушени качества на водата, тъй като ако нямат подробни изследвания, това няма как да се разбере. Освен това има специална процедура - всеки един източник за питейно-битово водоснабдяване преминава през една процедура и в този случай със сигурност трябва да премине. Според мен една толкова прибързана работа не е много добре", посочи той.

Препоръката водата в Хасково да не се ползва за консумация се превърна в забрана
 
Проф. Пенчев посочи още, че за дългосрочно решаване на проблема с повишената концентрация на уран във водата трябва да се премине към пречистване, но във водоносния хоризонт:
 
"Да преустановим евентуалното замърсяване, да го ограничим и след това да преминем към изчистване на водоносния хоризонт", каза той.
 
По думите му тази технология е ефективна и не е скъпа. Според него ако се приложи у нас, спрените стари кладенци могат да бъдат пуснати отново.