/ БГНЕС
Окончателното решение във връзка със започнатото преобразуване на детската болница и болница "Лозенец", което временно е спряно, ще се вземе след изясняване на всички факти и обстоятелства. Предприеманите действия от моя страна ще протичат публично и прозрачно. Това заяви министърът на здравеопазването Асена Сербезова в отговор на въпрос на бившия директор на „Пирогов“ Асен Балтов "какви са последствията от вливането на болница Лозенец с детската педиатрична болница" на редовния парламентарен контрол в НС.

По думите ѝ в резултат на вливането им цялото имущество ще премине към приемащото дружество.

Казусът с болница „Лозенец” и Педиатрията се заплита още повече

"Веднага след встъпването ми в длъжност проведох среща с всички заинтересовани страни и ръководството на болница „Лозенец“ изрази становище, че тя е ключово лечебно заведение и затова не трябва да се прибързва с решението за преобразуването ѝ. Срещата е ползотворна, защото се обединихме около това, че учебният и лечебният процес в болница „Лозенец“ трябва да продължат незабавно при гарантиране високо качество както на обучението, така и на медицинската грижа, оказвана на пациентите“, заяви проф. Сербезова", каза още здравният министър. 

На 7 декември бившият министър на здравеопазването Стойчо Кацаров обяви, че докато предстои изграждането на нова национална педиатрия, болница "Лозенец" временно ще бъде реорганизирана и като детска такава, като запази многопрофилния и университетския си характер, без да се изключват грижите за възрастни и пълнолетни пациенти. Той изрази мотиви, че това ще послужи за надграждане на болницата, тъй като и в момента не се използва пълният капацитет на болницата.

"Няма издадена заповед на министъра на здравеопазването за нови медицински дейности на болница "Сърце и мозък" в Плевен на нов адрес - в с. Казичене", каза още министър Сербезова в отговор на въпрос за издаване на разрешение за разрешаване на нови медицински дейности на нов адрес на лечебното заведение - Многопрофилна болница за активно лечение "Сърце и мозък" ЕАД, с. Казичене.

Педиатрията и болница „Лозенец“ подкрепиха действията на министър Сербезова

"Преценката за разрешаване на нови медицински дейности в болниците е в правомощията на министъра на здравеопазването, с които се разрешава или не нови медицински дейности, допълни министър Сербезова. Изпратени са становища от Изпълнителна агенция "Медицински надзор" и от НЗОК и ще изискам допълнителна информация от двете институции", допълни тя.