/ ThinkStock/Getty Images
До втори етап в конкурса за генерален директор на Българското национално радио (БНР) са допуснати Милен Митев, Жени Гаджалова, Митко Димитров, Иво Тодоров и Светослав Костов, съобщават от Съвета за електронни медии (СЕМ).

Петима кандидати ще се борят за стола на генерален директор на БНР


СЕМ е приел протокол от дейността на техническата комисия, извършила проверка на документите на кандидатите за генерален директор на БНР и е установил, че на условията на Закона за радиото и телевизията и процедурата, приета с решение от 2016 г., отговарят всички кандидати.

Генералният директор на БНР напуска

На 4 август СЕМ прие оставката на Андон Балтаков като генерален директор на БНР.

За временно изпълняващ длъжността СЕМ избра Милен Митев.
БГНЕС