/ iStock/Getty Images
Днес е изпитът по Български език и литература от Националното външно оценяване след 7 клас. Той започва в 09:00 ч. и продължава два часа и половина, а за децата със специални образователни потребности времето е увеличено с още 80 минути.
 
Учениците трябва да са в училището, в което учат, най-късно в 08:30 ч. Изисква се да пишат с черен химикал, а не със син, защото писмените работи вече ще се сканират и оценяват електронно, както е и при Държавните зрелостни изпити.

Най-важното за изпитите от националното външно оценяване след 7 клас
 
Те трябва да носят служебната бележка с входящия номер, както и документ за самоличност. Ако все още нямат лична карта, това може да е бележникът или ученическата карта.
 
Бланката, върху която пишат учениците от тази година, ще е с индивидуален баркод. Като тип бланка и разположение тя е същата каквато е била и в предходните години, обясни Евгения Костадинова, директор на Дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование" в просветното ведомство.
 
Резултатите от НВО след 7 клас ще излязат до 27 юни, а от 3 до 5 юли ще се подават документи за участие в класирането. Това ще става само по електронен път както от  вкъщи, така и от училищата-гнезда, за хората, които не използват интернет.