/ iStock/Getty Images
Изпитите от националното външно оценяване след седми клас тази година ще започват в 09:00 ч., вместо в 10:00 ч., както беше миналата година. На тях ще се пише с черен химикал, а не със син, както беше досега. Друга новост тази година е, че листовете, върху които ще пишат учениците, ще имат индивидуален баркод.
 
Друго ново тази година е, че за първи път изпитите след 7 клас се провеждат на дати, различни от държавните зрелостни изпити на дванайсетокласниците, които вече минаха.
 
Седмокласниците ще се явят на изпит по български език и литература на 17 юни, а по математика на 19 юни, като тези дни ще са неучебни за всички ученици.
 
Ще има и още един изпит от Националното външно оценяване - по чужд език. То обаче е пожелание и на него ще се явят само тези седмокласници, които изрично са поискали. Понеже се предполага, че те ще са по-малко, затова 21 юни, когато ще е този изпит, ще е учебен ден.
 
За първи път тази година изпитите след 7 клас ще започват в 09:00 ч., което означава, че учениците трябва да се явят в училищата най-късно до 08:30 ч.
 
Важно е да се знае, че тази година седмокласниците ще пишат с черен химикал. Това е така, защото работите ще се оценяват електронно чрез сканиране, както на държавните зрелостни изпити.
 
Учениците трябва да носят служебната бележка с входящия номер и документ за самоличност. Ако нямат лична карта, това може да е ученическа карта или бележник.
 
Подаването на документите за участие в класирането ще става изцяло електронно тази година чрез системата, качена на сайта на образователното министерство. Това може да стане както от вкъщи, така и от училищните гнезда за тези родители, които нямат достъп до интернет.
 
Желанията на учениците се подреждат по паралелки, като всяка от тях има индивидуален код. Няма ограничения в броя на посочените паралелки. Те трябва да са достатъчно, за да може детето да се класира.
 
От МОН съветват да се погледне статистиката от миналата година, за да може да се прецени доколко в посочената паралелка детето реално ще може да влезе и да се посочват толкова и такива паралелки, които отговарят на неговите резултати.
 
Изпитите продължават 2 часа и половина, като за децата със специални образователни потребности времето е увеличено с още 80 минути.
 
Учениците ще могат да излизат след първия час.
 
Изпитите тази година са единни, няма да са разделени на модули, така че за кандидатстването ще бъде взимано всичко, представено от ученика.
 
Резултатите ще бъдат обявени с точки, като максималният е 100 от един изпит, а съответно максималният бал за кандидатстване е 500 точки.
 
Друго важно е, че резултатите от Националното външно оценяване след 7 клас ще бъдат обявени до 27 юни, а от 3 до 5 юли ще се подават заявления за участие в класирането.