/ / Thinkstock/Getty Images
За 10 години ЕС се е увеличил с над 11 милиона души
За 10-годишен период България е намаляла с над 416 000 души или с население приблизително с размерите на област Бургас, отчитат данни от анализ на Евростат за демографските тенденции в страните на ЕС.
 
През 2007 г. в България са живеели 7 518 000 души, а през 2017 г. населението ни се е стопило до 7 101 859 души, показват данните на европейската статистика, което е спад с 416 000 души. Приблизително толкова е било и населението на област Бургас през миналата година, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

БАН с прогноза: Около 25% от българското население ще изчезне до 2040 година

Според прогнозни данни на националната статистика негативната демографска тенденция ще продължи и през следващите години, като само след две години, през 2020 г., населението у нас ще спадне под 7 милиона и ще бъде около 6,9 милиона българи.
 
През 2040 г. ще бъдем вече около 6 милиона, а първият спад под 5 милиона българи, се очаква да бъде през 2045-2050 г., съответно 5,9 и 5,8 милиона българи. През м.г. броят на българите на възраст 65 и повече години е бил 1,4 милиона души, или около 20% от общия брой на българите. В същото време броят на децата до 15-годишна възраст е бил около 1 милион, или около 14% от общия брой на населението.
 
Северозападна България: Като след бедствие, заличило живота

Основните изводи от анализите на НСИ показват, че с годините продължават процесите на намаляване и застаряване на населението у нас; намалява броят на новородените деца, както и общата раждаемост; увеличава се делът на възрастните хора за сметка на хората в трудоспособна възраст и младото поколение.
 
За същия 10-годишен период населението в ЕС се е увеличило с 11,5 милиона души, показват данните на Евростат. През 2007 г. населението на ЕС е наброявало около 500 милиона души, докато през 2017 г. се е увеличило до над 511,5 милиона.
 
Топим се най-бързо в ЕС: България с най-високо ниво на смъртност

ThinkStock/Getty Images


В европейски мащаб делът на възрастните хора над 65 години съставлява около 19% от общия брой нанаселението в ЕС, като най-висок процент възрастни хора е регистриран в Италия - 22%, следват Гърция и Германия - по 21% и др. Общо в шест европейски страни, включително и България, делът на хората над 65 години надхвърля 20% от населението.
 
Коефициентът на общата смъртност в ЕС е около 10%, като с най-нисък дял на този коефициент са страни като Ирландия - 6,4%, Кипър - 6,9% и Люксембург - 7%. Коефициентът на обща смъртност в ЕС е най-висок в България, Литва и Латвия - над 14%, показва европейската статистика.
 
До 2040 г.: България ще е под 6 млн. души, но пък дълголетниците ще са повече

В същото време делът на най-младите хора в ЕС е като цяло около 16%, като най-висок е техният ръст в Ирландия - 22% и Франция - 18%.
 
Като цяло трите най-големи европейски страни и икономики запазват положителна тенденция в демографски план за 10-годишен период. Германия стабилизира населението си в рамките на 82 милиона, докато Франция и Италия отчитат ръст, съответно Франция от 64 млн. души - до 66 милиона и Италия - от 58 милиона - до 60 милиона за 10-годишен период.
 
Трябва да се увеличим с 1 млн. души, за да не ни сполети демографска катастрофа

В съседна Гърция населението е намаляло с около половин милион за 10 години - от 11 млн. през 2007 г. - до 10,5 млн. през 2017 г. В Румъния спадът е още по-значим - от 21 млн. преди 10 години, сега в северната ни съседка има около 19,6 млн. души, като по неофициални данни около 2 млн. румънци са емигрирали и живеят в чужбина.
 
На другия полюс е тенденцията в съседна Турция, където само през миналата 2017 г. населението се е увеличило с 1 милион души и вече достига 80,8 милиона жители, като там демографските показатели регистрират стабилен положителен ръст.