/ БГНЕС, архив
Около 20 до 25 процента от българското население ще изчезне до 2040-та година - това показва прогнозата на БАН за демографското развитие на България, която ще бъде представена от правителството на парламента.
 
Документът е изготвен от Института за изследване на населението и човека на базата на сравнителна съпоставка на официални прогнозни данни на Евростат, Националния статистически институт, ООН и Световната банка.

Топим се най-бързо в ЕС: България с най-високо ниво на смъртност
 
Прогнозата включва запазване на дела на хората до 20 години и значително увеличение на дела на хората над 65 години, което определя и очакваното намаление на броя на хората в активна възраст.
 
Очертана е и тенденция за намаляване на населението в почти всички области, с изключение на София, и се очаква този процес да продължи в течение на целия период до 2040-та година.

Трябва да се увеличим с 1 млн. души, за да не ни сполети демографска катастрофа
 
Според Евростат с прогнозирано намаляващо население са и други европейски държави, като Литва, Латвия, Румъния, Гърция, Португалия, Полша, Унгария.
 
Прогнозните резултати показват, че въпреки очакваното подобрение в показателите за смъртност и раждаемост, населението на страната вероятно е достигнало до етапа на т. нар. „инерция на обратния растеж“.

Българите изчезват с 80 000 на година

 
Поради действието ѝ, дори нивото на раждаемост да се увеличи до равнището, необходимо за просто демографско възпроизводство, прогнозите са абсолютният брой на населението да продължи да намалява.