/ Thinkstock/Getty Images
Наказателни дела в най-големия съд у нас - Софийския районен, няма да бъдат разглеждани в открити заседания от днес до 29 октомври. Това гласи заповед на председателя на съда Александър Ангелов.

Причината е усложнената епидемична обстановка в София, която е довела до голям брой отсъстващи съдебни служители в Наказателното отделение на съда.

Новите COVID мерки: Въвеждат зелен сертификат за редица дейности

Предстои съдиите да насрочат нови дати на отложените през този период от време дела.

В заповедта има и изключения - ще се гледат само дела, по които има постановена мярка за неотклонение задържане под стража, за издръжка, за родителски права на ненавършили пълнолетие деца и други.