Здравното министерство публикува заповедта за новите противоепидемични мерки, които влизат в сила от четвъртък (21 октомври). Здравният министър Стойчо Кацаров обяви по-рано във вторник на брифинг новите противоепидемични мерки.

Новите COVID мерки: Въвеждат „зелен сертификат“ за редица дейности

Мерките ще са в сила "дотогава, докато дадат добър резултат", обясни министърът.

Според заповедта в лечебните заведения за болнична помощ, комплексните онкологични центрове, диализните центрове, хосписите и домовете за възрастни хора ще се допускат до работа само служители с валидни документи за ваксинация, преболедуване, с отрицателен антигенен тест, направен в последните 48 часа, или с отрицателен PCR тест, направен последните 72 часа.

Какво е зелен сертификат и как можем да се сдобием с него

Въвежда се изискване за зелен сертификат за всички кина, театри, циркови представления, концерти, музеи, галерии, магазини тип МОЛ, магазини над 300 кв. м., фитнес центрове, спортни зали, клубове и басейни за занимания на граждани, заведенията за хранене и хотелите по смисъла на член 124 от Закона за туризма. Това се отнася за посетителите и персонала. Сертификат не се изисква за деца под 12 години. Според Кацаров в хранителните магазини няма да се изисква зелен сертификат.

Във всички общини, където 14-дневната заболеваемост е над 750 на 100 хил. население, ще бъдат преустановени присъствените учебни занимания. Училищата ще бъдат разглеждани по общини, а не по области и не като цяло в страната. Всички ученици от 5 до 12 клас, както и педагогическия и непедагогическия персонал трябва да носят маски по време на престоя им в училище. От учителите няма да се изисква зелен сертификат.

Ето и пълния текст на заповедта:Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването ѝ на интернет страницата на Министерството на здравеопазването пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.