Румен Радев
Румен Радев / БГНЕС
На 17 юни, петък, държавният глава Румен Радев ще посети Националния център по мехатроника и чисти технологии – кампус „Студентски град“, където ще разгледа лабораторния комплекс и ще проведе среща с ректорското ръководство на Техническия университет – София.

От 11.00 часа в зала „Проф. Цв. Лазаров“ президентът ще отправи приветствие по време на церемония с участието на ръководителите на лабораториите, изградени в кампуса на Националния център в ТУ-София.

Националният център по мехатроника и чисти технологии е осъществен с европейско и национално съфинансиране. Неговата цел е да обедини известни учени в областта на мехатрониката и чистите технологии и да създаде водеща в тази област научна институция, която да насърчи научноизследователската дейност, технологичното развитие и иновациите.

Партньори по проекта са 12 института на БАН, Технически университет – София, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Технически университет – Варна, Технически университет – Габрово, Химико-технологичния и металургичен университет и Централната лаборатория по приложна физика към БАН – Пловдив. За партньорство са привлечени и структури на университети в Израел, Холандия и Швейцария, както и представители на бизнеса.

В петък, от 14.00 часа държавният глава Румен Радев ще участва в научна конференция на тема „Административното правосъдие – история, настояще и бъдеще“. Събитието, което ще се състои в зала „Шекспир“ на Гранд хотел „Милениум“, е посветено на 110-ата годишнина от създаването на Върховния административен съд и 15-ата годишнина от създаването на 28-те административни съдилища на територията на България.