/ БГНЕС
Със заповед на министъра на енергетиката Теменужка Петкова експерти от Министерството на енергетиката извършиха извънредни проверки на съоръженията, собственост на "ЧЕЗ разпределение България" АД, на територията на общините Враца, Мездра и Роман. Проверката бе разпоредена вследствие на усложнената метеорологична обстановка, която прекъсна електрозахранването в населени места от Северозападна България. Екипи на „Електроенергийния системен оператор“ ЕАД и на Мрежовия експлоатационен подрайон „Враца“ оказаха съдействие за възстановяването на електрозахранването.

Министерството на енергетиката ще издаде задължителни предписания на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за отстраняване на констатираните нередностите по електроразпределителната мрежа. Съгласно Закона за енергетиката енергийното ведомство провежда предварителен, текущ и последващ контрол за техническото състояние и експлоатацията на енергийните обекти в страната.

Министерство на енергетиката на извънредни проверки в общините без ток

На място експерти от МЕ провериха техническото състояние на част от авариралите съоръжения, на просеките по въздушните електропроводни линии за средно и ниско напрежение, на трафопостовете на територията на трите общини. В рамките на проверката бе установено, че причина за прекъсванията на електрозахранването в областта е мокрият сняг, вследствие на който е нарушена целостта на електрическите стълбове от мрежата за средно и ниско напрежение и са скъсани въздушни електропроводи. На територията на общините Враца, Мездра и Роман са счупени и компрометирани 22 броя стоманено-решетъчни стълба за средно напрежение и 113 стоманено-бетонни стълба за ниско напрежение.

Следващата седмица ще стартира и извънредна проверка на техническото състояние и експлоатацията на енергийните обекти на място в оперативните центрове на Ловеч и Троян, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.