Ръководството на прокуратурата
Ръководството на прокуратурата / пресцентър, Прокуратура на Ревпублика България
Заместник-главният прокурор Даниела Машева, говорителят на главния прокурор Сийка Милева и ръководителят на отдел „Специализиран“ във Върховна касационна прокуратура Ваня Стефанова проведоха работно съвещание с правния анализатор на Мисията на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) Ирини Скузу във връзка с изборите за 48-о Народно събрание, насрочени за 02.10.2022 г.

Целта на Мисията за наблюдение на изборите е да направи оценка доколко провеждането им е в съзвучие с международните стандарти и задължения, ангажиментите на ОССЕ и националното законодателство.

На срещата между ръководството на прокуратурата и представителя на мисията бe обсъдена организацията, която Прокуратурата на Република България е създала за спазването на закона при провеждането на изборите и ангажираността ѝ за активно взаимодействие между институциите с цел гарантиране провеждането на честен и прозрачен вот, както и за противодействие на престъпленията срещу политическите права на гражданите.

В хода на разговорите представителят на ОССЕ бе информиран, че за вота на 02.10.2022 г. е създадено Национално междуведомствено звено, в което влизат Прокуратурата на Република България и Държавна агенция „Национална сигурност“.