/ DarikNews.bg, Архив
Прокуратурата е открила нередности в 80 общински наредби, касаещи горски територии. Данните са след проверка в действащите актове на общини, уточняват от държавното обвинение.

Разкрити са случаи, в които се овластяват кметове на общини да ограничават или да забраняват достъпа до определена горска територия. Според Закона за горите това е правомощие на директора на регионалната дирекция по горите.

15 000 дка гори ще бъдат залесени само в държавните горски територии

Нарушения са констатирани и когато се налага промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии.

Така чрез "подбиране" от общинския съвет на органа, пред който кметът или инвеститорът прави искане за предварително съгласуване се потъпква законодателното разрешение, констатират от прокуратурата. От ВАП са намерени норми, според които ползванията от горските територии на общината са възмездни винаги. Според Закона за горите възмездни без изключения са добивът на дървесина и/или разпореждането с нея.

Знаете ли това за горите?

Намерени са и разпоредби, според които движението в горските територии и по горските пътища на товарни превозни средства и пътни превозни средства с животинска тяга, когато не е свързано с изпълнение на горскостопански, селскостопански или ловностопански дейности, е допустимо само с разрешение на кмета на общината.

По силата на Закона за горите за подобно действие се изисква разрешение, но от друг орган - директор на регионална дирекция по горите или от оправомощено от него длъжностно лице. Налице са текстове в общински наредби, изискващи внасяне на депозит за издаване на разрешение за движение по горски пътища.

В подзаконовите актове е предвидено и че строителство в горските територии, собственост на общината, без промяна на предназначението, се допуска при изграждане на стълбове за въздушни електропроводи; нефтопроводи, топлопроводи, газопроводи, нефтопродуктопроводи, надземни и подземни проводи за хидротехнически съоръжения за производство на електрическа енергия; надземни и подземни проводи за хидротехнически съоръжения, водопроводи и канализации с диаметър над 1500 мм.

16 магически места, които си заслужава да посетите поне веднъж (СНИМКИ)

От своя страна, изключенията на Закона за горите не се разпростират спрямо изброените обекти и, следователно, в местните наредби е разрешено нещо, което не е позволено от закона.

Нарушения от вида на посочените са открити в 80 подзаконови актове, сред които действащите наредби в Перник, Пазарджик, Ловеч, Плевен, Кюстендил, Габрово, Поморие, Севлиево, Банско, Разлог, Асеновград, Карлово, Самоков, Своге, Етрополе, Чепеларе, Трявна, Дряново, Угърчин, Чипровци, Априлци, Гърмен, Тетевен, Мездра, Елена, Девин, Борино, Панагюрище и др.