/ ThinkStock/Getty Images
През тази година в държавните горски територии е планирано залесяване върху обща площ от 15 000 дка, в т.ч. 5400 дка за възстановяване на унищожени гори от болести, пожари и други природни въздействия, съобщават от Изпълнителната агенция по горите. Дейности за подпомагане на естественото възобновяване са планирани върху обща площ от 64 200 дка.

Знаете ли това за горите?

 
Историята на една от най-старите централни служби в страната - горската, е била акцент при откриването на Седмицата на гората 2019 в Благоевград.
 
"Зад гърба си имаме забележителна история - 140 години от създаването на централна горска служба в България, 120 години от началото на Горския печат, както и 110 години от сдружаването на българските лесовъди", е посочил инж. Мирослав Джупаров, изпълнителен директор на ИАГ при откриването на Седмицата на гората в Благоевград.
БТА