/ iStock/Getty Images
Природният газ поскъпва с 20 на сто от 1 юни, реши окончателно Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). През месец юни един мегаватчас синьо гориво ще се продава за 45,27 лева. 

От регулатора уточняват, че това няма да доведе до промяна на цената на тока, парното и топлата вода.

"Увеличената цена на природния газ за м. юни е в резултат на продължаващото нарастване на цените на международните газови пазари", съобщават от КЕВР

"В утвърдената цена на природния газ от 45,27 лв./MWh са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността "обществена доставка" и компонента за компенсиране на разходи, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище "Чирен" в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации", пишат още от регулатора.
КЕВР