/ ThinkStock/Getty Images
С постановление на Министерския съвет, прието на заседанието на 20 април 2022г. Държавната агенция за българите в чужбина към Министерския съвет се преобразува в Изпълнителна агенция за българите в чужбина към министъра на външните работи.

Преобразуваната агенция ще се ръководи и представлява от изпълнителен директор, чийто договор се сключва, изменя и прекратява от министъра на външните работи съгласувано с министър-председателя.

Настоящият председател Тодор Ванчев е освободен. Той бе назначен на поста с решение на служебното правителството от 14 октомври 2021 г. Все още не са оповестени мотиви за неговата смяна, както и кой ще го замени на поста.