/ / iStock/Getty Images
При определяне на енергийната, водната и транспортната бедност в България за социално подпомагане да се оформят три различни групи правоимащи, защото целите на подпомагане са различни. Това предлагат от Икономическия и социален съвет в свое становище.

При енергийната бедност целта на подкрепата е за облекчен достъп до финансиране на програми за енергийна ефективност. В същото време при водното подпомагане е необходимо да се приложи осигуряване на базови жизнени нужди на най-уязвимите домакинства, за които цената е социално непоносима.

Агенцията за социално подпомагане приема заявления за еднократни помощи за ученици

Транспортното подпомагане от своя страна ще позволи икономическа активност на гражданите в условията на ръст на цените на горивата при въвеждането на такси за емисии в транспорта, допълват от съвета.

В становището се посочва още, че определянето на бедност означава лицето или домакинството да не може да поддържа определен стандарт.

ИСС счита, че е необходимо да се направи ясно разделение на нуждите от подкрепа за хората, за да не възниква социално напрежение, предаде pariteni.bg.

ИСС отбелязва и факта, че у нас няма официални дефиниции за eнергийна, водна и транспортна бедност и счита, че България трябва да въведе национални механизми за подпомагане, както и да се предвидят законодателни мерки за приемането на официални определения.
Агенция "Фокус"