/ iStock/Getty Images
На последното заседание на Комисията, проведено на 2 юни 2023, са разгледани 38 заявления за отпускане на еднократна финансова помощ за живородено или осиновено дете в община Хасково.

Одобрените кандидати за подпомагане са 32. Две от заявленията са за бебета близнаци. Сумата се отпуска за всяко дете поотделно. Комисията е направила един отказ, поради несъответствие с Правилника за предоставяне на финансова помощ за живородено или осиновено дете, съобщиха от Общинаата.

ВАС окончателно: Безплатни инвитро процедури и при навършени 43 години

Пет от заявленията Комисията е отложила за разглеждане за следващо заседание и е дала 7-дневен срок, за да се добавят изискуемите документи. От началото на годината до сега общо 85 семейства са получили финансова помощ от Община Хасково за новородено или осиновено дете.

Размерът на еднократното финансово подпомагане в Община Хасково е равен на минималната работна заплата. Родителите на родените в тази календарна година бебета получават сума в размер на 780 лв.

Заявление за получаване на помощта се подава до 6 месеца от раждане на бебето при условие, че родителите отговарят на условията в Правилника за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за живородено или осиновено дете на територията на община Хасково