/ iStock/Getty Images
Министерството на здравеопазването (МЗ) предлага въвеждането на медицински критерии за проследяване на пациенти с тежка мозъчна увреда, при която да бъдат уведомявани координаторите по донорство, определени по реда на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки. Това информират от пресцентъра на Министерството на здравеопазването.

Предложението е свързано с грижата за пациентите, нуждаещи се от интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене и отчетена необходимост от повишаване ангажираността на специалистите по анестезиология и интензивно лечение, провеждащи съответното лечение и наблюдение, включително и в случаите, при които се осъществява своевременно идентифициране на потенциални донори.

МОН осигурява 12,8 млн. лв. за тестове за ученици

Това ще стане възможно с промени в Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса.

Проектът на наредбата е публикуван на сайта на МЗ за обществено обсъждане в петък, 19 ноември.

Медицинските критерии ще допринесат за стандартизиране и подобряване на наблюдението и сигурността на пациентите и ще създадат оптимални условия за развитие на трансплантационната дейност в страната. Това е изключително важно с оглед нарастващия брой пациенти, нуждаещи се от животоспасяваща операция, каквато е органната трансплантация.